Scientist


       Zhang Yaoxue
        Academician
           Li Youping
          Academician
           Liu Yunjie
         Academician

   

  Faculty


          Yin Hao
         Professor
        Lv Yongqiang
     Associate Professor

   

  Post Doc


     

      Guo Dongchao

          Ph.D

        Wang Kai

           Ph.D

   Yin Bo

    Ph.D

   

  Students


   

           
       Dong Jiaqing
      Ph.D Candidate
         Kang Lu
      Ph.D Candidate
          Jiang Zexun
        Ph.D Candidate
           Gao Qin
      Ph.D Candidate
         

   

   

   

   

   
            Xing Ju
      Ph.D Candidate
            Zha Cong
        Ph.D Candidate
       Cui Yuejin
     Ph.D Candidate

         Jiao Libo
      Ph.D Candidate

   

   

  Former Graduate Students & Postdocs


       
          Fan Qilin
             Ph.D
          Zhang Xu
             Ph.D
        Huang Haojun
          Post Doctor

   

  Copyright © 2018 Network and Big Data Technology R&D Center

  Please publish modules in offcanvas position.